On-line språkklubbar våren 2021 blir inte av

På grund av brist på intresse kommer spårkklubbarna inte bli av våren 2021. Vi har diskuterat detta i styrelsen och tolkat det som att det i dessa pandemitider inte finns energi i hemmen för dessa kurser. 

Vi önskar att alla tankar, ideer och önskemål om klubbar riktas till oss i styrelsen eller att ni lyfter era ider med era klassföräldrar.

Vi önskar alla krafter i dessa tunga tider!

 

On-line språkklubbar våren 2021

Vi i styrelsen har följt med pandemiläget sedan hösten och försökt hitta på sätt att få klubbverksamheten i gång trots de uppenbara begränsningarna som situationen orsakar. Vi kör igång med språkklubbar tillsammans med Linguajoy, som även tidigare ordnat språkklubbarna i skolans utrymmen!

Plats: klubben är online, du behöver en dator och nätförbindelse för att kunna delta. Eleven deltar hemifrån. Registreringen är öppen tills 8.3. kl 09. Kursen ordnas inte om antalet elever är mindre än 9. 

Beskrivning av klubbarna: Välkommen till Linguajoy’s  Online Degerö klassrum, där vi kombinerar konventionella språklektioner med digitala världens bekvämligheter. Lärandet kommer att ske med hjälp av vår entusiastiska, erfarna, nativa  lärare i alla tre språk. Genom olika spännande ämnen och en uppmuntrande atmosfär, kommer eleverna i Online-klassrummet att öka sitt förtroende i att uttrycka sig på det valda språket. Vi kommer också att utöva autentiskt uttal, utforska kulturella nyanser, samtidigt som vi introducerar eleverna till nya och allt mer komplexa ordförråd och meningsstrukturer. Online Classroom är utformat för Degerö lågstadiet-studenter i årskurs 3–6 och använder Zoom-plattformen.

Ifall eleven icke har tillgång till en dator hemma, gör vi vårt bästa att ordna en dator i skolans lokaler. Om pandemin har försvårat din familjs ekonomi, kan Hem o Skola erbjuda kursen till studenten gratis. Vänligen skicka ansökan i båda ovanämnda fallen i förväg via e-post: degero.hemochskola@gmail.fi

Pris: 45 €, OBS! Detta är ett updaterat pris som skiljer sig från den första informationen, vi beklagar detta

Spanska språkklubb

Tid: Måndagar kl 15-15:45, 1.3-31.5.2021

Anmäl dig och hitta mera information genom länken: https://www.lyyti.in/Degero_Linguajoy_Espanol_Monday_15

Franska språkklubb

Tid: Onsdagar klockan kl 14-14:45, 3.3-2.6.2021

Anmäl dig och hitta mera information genom länken:: https://www.lyyti.fi/reg/Degero_Linguajoy_Francais_Onsdag_14

Engelska språkklubb

Tid: Tisdagar 15:30-16:15, 2.3-1.6.2021

Anmäl dig och hitta mera information genom länken: https://www.lyyti.fi/reg/Degero_Linguajoy_Eng_Tisdag_1530

 

 

Klubbinformation hösten 2020

På grund av den rådande situationen så kommer HoS inte att ordna klubbar under hösten. Vi får se hur läget ser ut för vårens del senare.

 

 

OBS! Det är Degerö Hem och skola som koordinerar och sponsrar klubbverksamheten och därför önskar vi att medlemsavgiften är betald, då ni anmäler era barn till klubbarna. 

Medlemsavgiften 12,00 / förälder.

Konto: Aktia FI98 4055 5020 1397 00 /

Hem och skola Degeröskolan r.f. 

 

Viktiga instruktioner!

- Eleverna får inte bli i skolan och vänta på att en klubb ska börja. Eleven kan endast gå på en sådan klubb som börjar genast efter att eleven slutar skolan.

- Eleverna ska själva komma ihåg att ta sig till klubben. Kom ihåg att informera eftispersonalen om eleven är på eftis.