Klubbinformation

Styrelsen bestämde på sitt möte 28.5 att vi försöker ordna en del klubbar på hösten 2020. Eftersom skolan inte har att ge utrymmen till klubbverksamheten på hösten, så försöker vi ordna klubbar både på distans och utomhus. Klubbanmälningen öppnas när skolan börjar. Mera information om saken kommer senare.

 

 

OBS! Det är Degerö Hem och skola som koordinerar och sponsrar klubbverksamheten och därför önskar vi att medlemsavgiften är betald, då ni anmäler era barn till klubbarna. 

Medlemsavgiften 12,00 / förälder.

Konto: Aktia FI98 4055 5020 1397 00 /

Hem och skola Degeröskolan r.f. 

 

Viktiga instruktioner!

- Eleverna får inte bli i skolan och vänta på att en klubb ska börja. Eleven kan endast gå på en sådan klubb som börjar genast efter att eleven slutar skolan.

- Eleverna ska själva komma ihåg att ta sig till klubben. Kom ihåg att informera eftispersonalen om eleven är på eftis.

 

 

 

ORDKONST ÅK 1-2

När: MÅNDAGAR
Start: 13.1 (ända fram till 20.4, obs! paus under sportlovet!)

Vilken tid: 13-14.15

Var:  gamla huset (åk 2 klassrum)

För vem: ÅK 1-2

Ledare: Micki Pikulinsky 

Pris:  50 € faktura skickas

Max deltagare: 12

Ordkonst är en hobby för dig som tycker om att fantisera, berätta, skapa och skriva. Vi provar på olika sätt att hitta på historier både ensam och i grupp, genom lekfulla övningar och med inspiration från böcker och omgivningen. Ordkonst ger bensin för fantasin!

Gruppen leds av en ordkonstlärare och eleverna får ett intyg i slutet av läsåret över att de har deltagit i Sydkustens ordkonstskola. 

 

Anmälning via Sydkustens ordkonstskola: www.ordkonst.fi. Anmäl ditt barn via formuläret på hemsidan.

Mera info fås av maja.ottelin@sydkusten.fi tfn: 045-8944089

 

BARNKÖR

När: MÅNDAGAR
Start:  13.1

Vilken tid: 14-15.15

Var:  gamla eller nya huset 

För vem: alla

Ledare: församlingen

Pris: gratis

Max deltagare: 

Anmälan görs till: emma.gustafsson@evl.fi eller 050-4917360

Den som anmäler sig får sedan mera info om hur länge klubben/kören håller på under våren och vilka dagar det ev. inte är någon klubb/kör pga lov.

 

 

 

PYSSELKLUBB

När: TISDAGAR
Start: 14.1

Vilken tid: 13-14 och 14- 15 beroende hur många som anmäler sig.

Var:  gamla eller nya huset 

För vem: alla

Ledare: församlingen

Pris: 20 € för hela läsåret

Max deltagare: 

Anmälan görs till: catarina.barlund-palm@evl.fi 

Den som anmäler sig får sedan mera info om hur länge klubben/kören håller på under våren och vilka dagar det ev. inte är någon klubb/kör pga lov.

 

ENGLISH CLUB ÅK 1-2

När: ONSDAGAR
Start: 15.1 (ända fram till 29.4, obs! paus under sportlovet!)

Vilken tid: grupp 1 för åk 2 kl. 13-14 och

                 grupp 2 för åk 1 kl. 14-15

Var:  nya huset (åk 3 klassrum)

För vem: ÅK 1-2

Ledare: LINGUAJOY

Pris: 65 € faktura skickas

Max deltagare: 15

Hello, how are you?

Visste du att engelska är världens mest undervisade språk och modersmålet för över 400 miljoner människor? Engelska är också det mest förstådda språket i hela världen och språket som dominerar internet världen!

Under språk klubben kommer du att bli bekant med det mest centrala ordförrådet som du får lära dig i form av spel, musik, konst, skapande och rörelse. Språket och kulturen introduceras på ett inspirerande sätt som hoppas uppmuntra till vidare studier. Den språkliga fokusen ligger på det muntliga uttryckande. Nativa lärare gör upplevelsen av språkinlärning äkta och uttalande autentiskt. Lär dig språket på ett helt nytt sätt!

Ingen ny anmälning behövs om du redan anmält ditt barn på hösten.I övriga fall kontakta Linguajoy Henrietta, 0405704307

 

CLUB FRANçAIS ÅK 3-6

När: ONSDAGAR
Start: 15.1 (ända fram till 29.4, obs! paus under sportlovet!)

Vilken tid: kl. 13-14

Var: nya huset (åk 6 klassrum)

För vem: ÅK 3-6

Ledare: LINGUAJOY

Pris: 65 € faktura skíckas

Max deltagare: 15

Bonjour! Ça va? Ça va bien, merci!

Visste du att över 200 miljoner människor talar franska och att franska är efter engelska det mest studerade språket i hela världen? Franskan är ett av de romanska språken och öppnar dörren till andra språk som t. ex spanska.

Under språk klubben kommer du att bli bekant med det mest centrala ordförrådet som du får lära dig i form av spel, musik, konst, skapande och rörelse. Språket och kulturen introduceras på ett inspirerande sätt som hoppas uppmuntra till vidare studier. Den språkliga fokusen ligger på det muntliga uttryckande. Nativa lärare gör upplevelsen av språkinlärning äkta och uttalande autentiskt. Lär dig språket på ett helt nytt sätt!

Ingen ny anmälning behövs om du redan anmält ditt barn på hösten.I övriga fall kontakta Linguajoy Henrietta, 0405704307

 

CLUB ESPAñOL ÅK 3 - 6

När: ONSDAGAR
Start: 15.1 (ända fram till 29.4, obs! paus under sportlovet!)

Vilken tid: 13-14

Var:  nya huset (åk 5 klassrum)

För vem: ÅK 3-6

Ledare: LINGUAJOY

Pris: 65 € faktura skickas

Max deltagare: 15

¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal?

Visste du att över 400 miljoner människor i världen talar spanska som modersmål? Spanska är rätt enkelt att lära sig, eftersom man uttalar språket så som man skriver det. Spanska är ett av de romanska språken och är en bra början på din språkliga stig!

Under språk klubben kommer du att bli bekant med det mest centrala ordförrådet som du får lära dig i form av spel, musik, konst, skapande och rörelse. Språket och kulturen introduceras på ett inspirerande sätt som hoppas uppmuntra till vidare studier. Den språkliga fokusen ligger på det muntliga uttryckande. Nativa lärare gör upplevelsen av språkinlärning äkta och uttalande autentiskt. Lär dig språket på ett helt nytt sätt!

Ingen ny anmälning behövs om du redan anmält ditt barn på hösten.I övriga fall kontakta Linguajoy Henrietta, 0405704307

 

 

 

LEGOKLUBB ÅK 1-4 (AVBOKAD!)

När: TORSDAGAR
Start: 19.3 -7.5

Vilken tid: 13-14.15

Var:  nya huset (klassrum åk 3)

För vem: ÅK 1-4

Ledare: Alena Nemna (Pienet tähdet)

Pris: 65 € faktura skickas

Max deltagare: 15

Vi bygger motoriserade legomodeller, pratar om centrifugalkraft, kinetisk energi, transmission, lär oss fysik, teknik och matematik. Vi bygger karuseller, bilar, helikoptrar, robotar och allt annat roligt.

 

Anmälningarna tas emot per SMS 0440993333 eller email: leklandiafi@gmail.com

Meddela barnets namn, årskurs, skola, vårdnadshavarens telefonnummer och email

 

LÄXKLUBB (eleverna anmäler sig i skolan)

 

 

 

 

HoS beviljar ett antal friplatser!

HoS erbjuder ett antal friplatser till klubbarna som du som vårdnadshavare kan ansöka om till ditt barn i fall du har begränsade ekonomiska resurser. Du ansöker om friplats genom att kort berätta om varför du önskar en friplats till ditt barn. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Skicka din ansökan till degero.hemochskola@gmail.com