Skolans VISA- program

Trivselprogrammet är en modell för hur vi på skolan tillsammans med HoS föreningen jobbar för elevmedverkan, social kompetens och trivsel i Degerö ls. Modellen bygger på arbete för skolan, över klassgränserna genom samarbete både inom skolan och mellan skolan och hemmen. Nedan kan du se hur HoS tar del i och understöder en del av de olika verksamheterna.

Julpyssel
Föräldramedverkan: Degerö HoS står för materialkostnader.

Vinterfriluftsdag
Föräldramedverkan: Året 2019 bekostade Degerö HoS fastlagsbullar till alla eleverna ca 400 €.

Läsveckan
Föräldramedverkan: Föräldrar i åk 3 och 4 kommer till kvällskolan med sitt barn. Året 2019 bekostade HoS dessutom författarbesöken under läsveckan.

Elevcafé
Föräldramedverkan: Eleverna delas in i grupper. Frivilliga familjer i åk 5 ställer upp om värdar för en grupp bagare.

Klassresa för åk 6
Föräldramedverkan: Bekostas i helhet av Degerö HoS och planeras i samråd med klassens föräldrar.

Stafettkarnevalen
Föräldramedverkan: Året 2019 bekostade Degerö HoS busstransport till Alberga och utrustning till hejarklacken.

Gårdsfesten
Föräldramedverkan: Degerö HoS ansvarar för lotteri och lyckohjul under Gårdsfesten.