Aktuellt

15.11

Den nya styrelsen 2021-2022 har valts!

 

4.10

Välkommen på Degerö Hem och skolas årsmöte 27.10 kl. 18 till skolans matsal/ eller online via Teams! Anmäl dig till mötet på adressen degero.hemochskola@gmail.com

 

14.9

Verksamhetsårets sista styrelsemöte ordnas den 29.9 kl. 17 och årsmöte den 27.10 kl. 18. Välkommen med!

 

2.9.21

Välkommen till ett nytt läsår! Här kommer du att hitta aktuell information. 

 

 

 

 

Degerö Hem och Skola har ingen egen Facebook grupp, men det finns en sluten grupp som alla föräldrar är välkomna med i.

Facebook gruppen heter "Degerö Skola".

 

Har du ett barn som börjar skolan? Har du läst broschyren: 

Skolan börjar -Välkommen!

Koulu alkaa- tervetuloa!

Här kan du bekanta dig med läroplanen

Läroplanen i ett nötskal

 


Hem och Skola Degeröskolan r.f vill:

Främja samarbetet mellan Degerö lågstadieskola och elevernas hem.

Stöda skolan och hemmet i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö.

Företräda föräldraopinionen i skolfrågor.

 

 

Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften!


Medlemsavgiften 12,00 / förälder.

Konto: Aktia FI98 4055 5020 1397 00 /

Hem och skola Degeröskolan r.f. 
 

Notera. Det är föräldrarna (antingen den ena eller båda) som kan vara medlem i föreningen, inte barnen. Det betyder att fast du har flera barn i skolan, betalas medlemsavgiften endast av föräldrarna.

 

Tack för Ditt stöd!