Kontakta oss!

HoS Styrelse

Ordförande

Mira Ihalainen, 0404127087

Sekreterare

Nina Immonen

Kassör  
Niklas Rönnberg           

 

Styrelsemedlemmar
Veli- Pekka Vuori
Aino Ezzat- Agha
Janna Lehtola
Susan Haanpää
Anneli Kvickström
Klara Kivilahti

Personalrepresentanter

Susanne Pessi och Jaana Holmbäck

 

 

 

Klassföräldrar:

Åk 1 Janna Lehtola och Lotta Meismaa
Åk 2 Sanna Säilä och Nana Paija
Åk 3 Pia- Maria Popov och Linda Lyyrtö
Åk 4 Karolina Wickholm 
Åk 5 Susan Haanpää och Klara Kivilahti
Åk 6 Lina Kamb och Tom Nyström

 

Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften!


Medlemsavgiften 12,00 / förälder.

Konto: Aktia FI98 4055 5020 1397 00 /

Hem och skola Degeröskolan r.f. 
 

Tack för Ditt stöd!