Kontakta oss!

HoS Styrelse 2018– 2019

Ordförande

Mira Ihalainen, 0404127087

Sekreterare

Susan Haanpää

Kassör  
Niklas Rönnberg           

Stipendieansvarig

Nina Wendelin

Styrelsemedlemmar
Veli- Pekka Vuori
Tina Koski

Personalrepresentanter

Susanne Pessi och Emma Holmström

Suppleanter

Annika Berndtsson

Carina Storbjörk

 

 

Klassföräldrar 2017 - 2018:

Åk 1 Mimosa Strömberg och Sebastian Lagerlöf
Åk 2 ingen tyvärr
Åk 3 Sabina Bergholm, Caroline Roschierlång och Carita Haanpää
Åk 4 Susan Haanpää och Klara Kivilahti
Åk 5 Line Larsen och Tom Nyström
Åk 6 Marcus Wiksten och Tina Koski

 

 

Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften!


Medlemsavgiften 12,00 / förälder.

Konto: Aktia FI98 4055 5020 1397 00 /

Hem och skola Degeröskolan r.f. 
 

Tack för Ditt stöd!