Kontakta oss!

HoS Styrelse 2021-2022

Ordförande

Jenny Björklund, 0407079148

Sekreterare

Jessica Enholm

Kassör  
Camilla Wendell   

 

Styrelsemedlemmar
Veli- Pekka Vuori
Nana Paija
Linda Fagerholm Wu
Mira Ihalainen

Personalrepresentanter

Susanne Pessi och Brita Gädda

 

 

 

Klassföräldrar 2021-2022

Åk 1 Sabina Bergholm, Carita Haanpää och Nina Wendelin
Åk 2 Henna Lindfors och Jessica Enholm
Åk 3 Marianne Mikkola, Lotta Meismaa och Laura Vuori
Åk 4  Maiju Pinomaa, Sanna Säilä-Lundberg och Anna Havio
Åk 5  Ilona Pirhonen och Nora Ervalahti
Åk 6 Lina Kamb, Tanja Loman och Elina Standerskjöld- Nordenstam

 

Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften!


Medlemsavgiften 12,00 / förälder.

Konto: Aktia FI98 4055 5020 1397 00 /

Hem och skola Degeröskolan r.f. 
 

Notera. Det är föräldrarna (antingen den ena eller båda) som kan vara medlem i föreningen, inte barnen. Det betyder att fast du har flera barn i skolan, betalas medlemsavgiften endast av föräldrarna.

 

Tack för Ditt stöd!